Projeler

Ermenistan ve Türkiye’de Tarih Eğitiminde Alternatif Öğretim Modüllerinin Geliştirilmesi

Bu  proje, daha önce Imagine Center ve Tarih Vakfı’nın İstanbul Bilgi Ünivers,tesi SEÇBİR’in işbirliği ile yürüttüğü “Hafıza Siyaseti ve Ders Kitaplarında Tarihi Unutmak: Ermenistan-Türkiye İlişkileri Bağlamında Tarihçiler ve Tarih Öğretmenleri İçin Ağların İnşası” başlıklı projenin ve onun bulgularının yayınlandığı Haziran 2017 tarihli “Türkiye ve Ermenistan’da Okullarda Tarih Eğitimi: Eleştiri ve Alternatifler” çalışmasının devamı olarak tasarlandı.

Eurasia Partnership Foundation’ın fon sağlayıcısı olduğu, “Ermenistan-Türkiye Normalleşme Sürecine Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen Ermenistan ve Türkiye’de Tarih Eğitiminde Alternatif Öğretim Modüllerinin Geliştirilmesi projesi 01.04.2018 – 31.10.2018 arasında gerçekleştirildi. Proje kapsamında 07 Nisan 2018 tarihinde ve 11-13 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul'da, 3 Nisan ve 11 Nisan 2018’de Yerevan’da olmak üzere toplam 4 atölye gerçekleştirildi. Bu atölyelere 16-18 yaşlarında öğrenciler, tarih öğretmenleri, uzman akademisyenler ve ilgili STK temsilcileri katıldı ve proje araştırmasının bulguları paylaşıldı, tartışıldı ve alternatif eğitim modüllerine yönelik taslaklar geliştirildi. Daha sonra Friedrich Ebert Stiftung’un mali desteğiyle  “Türkiye ve Ermenistan’da Okullarda Tarih Eğitimi: Eleştiri ve Alternatifler” başlıklı çalışmanın güncel baskısı yayına hazır hale getirildi.