TANRIYA UZAK MERKEZE YAKIN
MEKSİKA VE TÜRKİYE'DE ÇEVRE KAPİTALİZMİNİN TARİHSEL SOSYOLOJİSİ

ERTAN EROL
9789753333672
35.00 TL 26.25 TL

Porfirio Díaz’a atfedilen “Zavallı Meksika, Tanrıya o kadar uzak, Birleşik Devletlere o kadar yakın!” sözü dünyanın en zor komşularından birine sahip olan bu ülkenin coğrafi konumunun karşılaşılan sorunlarla olan ilişkisine işaret etmekteydi. Peki coğrafya toplumlar açısından gerçekten bu kadar önemli midir? Meksika ve Türkiye, birbirlerinden farklı coğrafyalarda, farklı doğal kaynaklara, toprak ve nüfus büyüklüğüne sahip olmasına rağmen, bağımlı kapitalist üretim ilişkilerinin ortaya çıkışı, gelişmesi, konsolide olması ve yeniden üretilmesi süreçleri önemli ölçüde benzerlik gösteren iki ülkedir. Birbirine yakınsayan zaman-mekânsal koşullar, çevre kapitalizminin biçimini de belirleyen temel unsur olarak iki ülkedeki sosyoekonomik yapıyı da birbirine oldukça benzer kılmıştır. Bu bağlamda Ertan Erol’un elinizdeki çalışması, çevrede kapitalist mekânın oluşumunu, kendine özgü yanlarıyla tarihsel bağlamda kavramsallaştırarak, Meksika ve Türkiye’de bağımlı kapitalizmin dönüşümü ve alt-emperyalizm formunda yeniden üretimi hakkında güncel bir karşılaştırma yapmayı hedeflemektedir.

  • TANRIYA UZAK MERKEZE YAKIN
    MEKSİKA VE TÜRKİYE'DE ÇEVRE KAPİTALİZMİNİN TARİHSEL SOSYOLOJİSİ
  • ISBN : 9789753333672
  • Sayfa : 201
  • Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları
  • Yazar : ERTAN EROL

İlgili Kitaplar