1800'DEN İTİBAREN
1800'DEN İTİBAREN RUSYA TARİHİ (2. BASKI)
HALKLAR, EFSANELER, OLAYLAR, GÜÇLER

Catherine Evtuhov, Richard Stites
978-975-333-381-8
89.00 TL 66.75 TL

Yazarları elinizdeki kitabı Sovyetler Birliği’nin çöküşünden hemen sonra yazmayı
düşündüler. Bitirdiklerinde kitap Sovyet dünyasının kurulmasıyla sonlanmayan yeni bir
Rus tarihi görüşünü teklif eden ilk sentetik tarih çalışması oldu. Bu kitap günümüzde
ABD ve Avrupa üniversitelerinde Rusya tarihi hakkında en çok kullanılan iki ders
kitabından birisi olma özelliğini taşımaktadır. Kitabın yazarları öyle bir Rusya tarihi
anlatmak istediler ki bir yandan temel olayların açık ve dengeli bir kronolojisini öte
yandan da günümüzde tarihin en dikkat çeken yönlerini içersin. Bu nedenle kitap
gündelik hayata, toplumsal roller ve kimliklere, kültürel dinamiklere ve toplumsal
cinsiyet meselelerine eğilmektedir. Modern Rusya tarihi boyunca hayati bir rolü olan
dini deneyimler, bu kitapta hakkettikleri ilgiye kavuşmuşlardır. Yazarlar ayrıca pek sık
ihmal edilen Ruslar haricindeki ve Slav kökenli olmayan milli cemaatlere ve onların
Rusya tarihindeki payına hatırı sayılır bir yer ayırmaktadır. Kitabın en büyük
başarılarından biri kültür meselelerini ― edebiyat, sanat, müzik― “gerçek” tarihin bir
süsü olarak ele almak yerine tarih anlatısının temel yapı taşları olarak görmesidir. Bu
kitap ayrıca 19. ve özellikle 20. yüzyılda ortaya çıkan göç ve diaspora hakkında ayrı bir
bölüm barındıran ilk Rusya tarihi kitabıdır. Kısacası, Rusya Tarihi, 1990’lar ve
2000’lerde şekillendiği haliyle tarihçilerin Rusya tarihine olan yaklaşımlarını
yansıtmaktadır.

İlgili Kitaplar