OSMANLI'DA CİNSELLİĞİN SAKLI KIYISI 2. BASKI
II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ VE SONRASI İSTANBUL'DA FUHUŞ, FRENGİ VE İKTİDAR (1878-1922)

Cem Doğan
978-975-333-379-5
60.00 TL 45.00 TL

Fahişelik çoğu zaman “dünyanın en eski mesleği” olarak anılır. Belki doğrudur da. Fakat bu
eylemin ortaya çıkmasına yol açan toplumsal faktörler nelerdir? İşte bu çalışma, bu soruyu
1878-1922 yılları arasında İstanbul özelinde fahişelerle iktidar pratikleri arasındaki ilişkiler
üzerinden olduğu kadar fuhuş sektörünün kadın-erkek isimsiz aktörlerinin davranışları
bağlamında cevaplamaya çalışıyor. Osmanlı Devleti’nde modernleşme hareketlerinin 19.
yüzyılın ikinci yarısından başlayarak tedricen ivme kazanması konuyu daha da ilginç kılıyor.
Bu tarihlerden önce de varlığı bilinen ancak haklarında sessiz kalınan ya da susulması
önerilen fahişeler artık bilhassa medikal düzenlemeler aracılığıyla daha görünür aktörler
haline getiriliyorlar. Frenginin yayılmasını durdurmak amacıyla Batılı ülkelerde yürürlüğe
konulan kanunlar ve uygulamalar Osmanlı yetkililerinin de dikkatinden kaçmıyor. Onlar da
hastalık söylemi üzerinden bir kontrol mekanizmasının yaratılabileceği düşüncesinde
birleşiyorlar. Böylece medikal kontrollerle kadın bedeninin en mahrem ayrıntısına kadar
incelenmesine olanak tanıyan ikircikli ve çifte standartlara dayanan bir tıp anlayışı gelişiyor.
Bu ise fahişe olan ve olmayan kadınlar arasındaki “cinselliğin saklı kıyısı”nı daha görünür
kılıyor…

  • OSMANLI'DA CİNSELLİĞİN SAKLI KIYISI 2. BASKI
    II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ VE SONRASI İSTANBUL'DA FUHUŞ, FRENGİ VE İKTİDAR (1878-1922)
  • ISBN : 978-975-333-379-5
  • Sayfa : 572
  • Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları
  • Yazar : Cem Doğan

İlgili Kitaplar