JÖN TÜRKLER VE MAKEDONYA SORUNU (1890-1918) 2. BASKI

Mehmet Hacısalihoğlu
978-975-333-378-8
60.00 TL 45.00 TL

Mehmet Hacısalihoğlu Jön Türkler ve Makedonya Sorunu'nda, konuyu son derece geniş bir yurtiçi
ve yurtdışı arşiv araştırması eşliğinde ele alıyor. Yapıtta, Makedonya Sorunu ekseninde ele alınan
Balkanlar–Osmanlı–Avrupa ilişkilerinin yanında, aynı zamanda Balkan uluslarının birbirleriyle olan
ilişkilerini de oldukça ayrıntılı bir şekilde görme fırsatını yakalanıyor. Ayrıca, dönemin önemli
politik kişiliklerinin özellikle Balkan dillerinde yayımlanan yapıt ve hatıratlarından yararlanılması
yapıtı daha da ilgi çekici kılıyor.

Hacısalihoğlu'nun yapıtında, Balkan ulusları, Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa'nın emperyalist
devletleri arasında yaşanan son derece karmaşık ve zorlu bir sürecin özellikle İttihad ve Terakki
Cemiyeti açısından taşıdığı önemi de görüyoruz: Yapıt, 1908 İhtilali'ni gerçekleştiren İTC'nin,
Makedonya Sorunu sürecinde şekillendiğini ve İTC'nin siyasal ideolojisindeki değişimde Makedonya
deneyiminin belirleyici bir rol oynadığını ortaya koyuyor... Jön Türkler ve Makedonya Sorunu,
Cumhuriyet'in kuruluşuna giden tarihsel süreci anlamak ve bugüne geçmişin deneyimlerinin
ışığında bakmak isteyenler için kaynak niteliğinde bir kitap.

  • JÖN TÜRKLER VE MAKEDONYA SORUNU (1890-1918) 2. BASKI
  • ISBN : 978-975-333-378-8
  • Sayfa : 498
  • Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları
  • Yazar : Mehmet Hacısalihoğlu
  • Çeviri : İHSAN CATAY

İlgili Kitaplar