Emlak Bankası (1926 -1998)

3990000011195

Türkiye Cumhuriyeti'nin 75 yılı üç kuşağın birlikte gerçekleştirdiği bir süreçtir. Bu sürecin her döneminde adında "emlak" sözcüğü olan bir kamu bankası birbirinde ilginç görevler ve sorumluluklar üstlenmiştir. Bütün bu süreçlerden etkilenen Cumhuriyet döneminin üç emlak bankası, sadece uzmanlık alanlarında teknik hizmet vermekle yetinmemiş Türkiye'nin çalkantılı modernleşme sürecinin tam merkezinde yer almıştır.

  • Emlak Bankası (1926 -1998)
  • ISBN : 3990000011195
  • Sayfa : 363
  • Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları