Zeynep Kocabıyıkoğlu Çeçen

Zeynep Kocabıyıkoğlu Çeçen; Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik

Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans

ve doktora çalışmalarını 2003-2012 yılları arasında Bilkent Üniversitesi

Tarih Bölümünde yaptı. Geç Orta Çağ’da Şövalyelik ve Savaş, Haçlı

Seferleri konularında çalışmalar yapan Çeçen’in uluslarası hakemli

dergilerde yayınlanmış yayınları şunlardır: “Two Different Views of

Knighthood in the Early Fifteenth Century: Le Livre de Bouciquaut

and the Works of Christine de Pizan”, The Journal of Military

History 76 (2012): s.9-35; “The use of “the Saracen opinion” on

Knighthood in Medieval French Literature: L’Ordene de chevalerie

and L’Apparicion maistre Jehan de Meun ” Medieval History Journal

19, no.1 (2016): s.57-92. Bilkent ve TED Üniversitelerinde Türkiye

Tarihi Dersi kapsamında yarı zamanlı Öğretim Üyesi olarak çalışmış

olan Çeçen’in Kurtuluş Savaşı üzerine de çalışmaları vardır.